Home/Familieløfte/Fotnote 11 til Familieløftet
Fotnote 11 til Familieløftet 2016-11-24T13:01:41+00:00

Vår lære

Familieløftet

Fotnote 11:

Alle vesener og ting eksisterer i forhold der de enten inntar en handlingssubjekt- eller handlingsobjekt-posisjon. I dr. Moons lære blir uttrykket handlingsobjekt brukt i betydningen «den person, det vesen, det element, den enhet eller ting som hovedsakelig har en responderende, passiv, avhengig eller perifér funksjon (rolle) i et forhold». Dette kan være midlertidig, som i en vanlig konversasjon, der vi vekselsvis tar en ledende eller responderende posisjon, eller det kan være permanent som i forholdet mellom solen og planetene, der de sistnevnte alltid vil være perifére i forhold til solen.  Se også fotnote 10.

Tilbake til Familieløftet