Home/Familieløfte/Fotnote 10 til Familieløftet
Fotnote 10 til Familieløftet 2016-11-24T13:01:41+00:00

Vår lære

Familieløftet

Fotnote 10:

I dr. Moons lære blir uttrykket «handlingssubjekt» brukt i betydningen «den person, det vesen, det element, den enhet eller ting som hovedsakelig har en initierende, retningsgivende, styrende, aktiv eller sentral funksjon (rolle) i et forhold». Det finnes selvsagt mange forskjellige slags forhold i et så mangfoldig univers. Som nevnt i fotnote 11, finnes det forhold der handlingssubjekt-posisjonen er midlertidig og forhold der den er permanent. For en mer detaljert forklaring anbefales å lese Essentials of Unification Thought, skrevet av dr. Sang Hun Lee, utgitt av Unification Thought Institute, Tokyo, Japan, 1992, s 51-57.

Tilbake til Familieløftet