Home/Familieløfte/Fotnote 1 til Familieløftet
Fotnote 1 til Familieløftet 2016-11-24T13:01:41+00:00

Vår lære

Familieløftet

Fotnote 1:

Uttrykket «et eierforhold til» er her brukt i betydningen av å føle seg fullt ut ansvarlig for, og forpliktet til å investere seg i, fremveksten av himmelriket. På koreansk er ordet chuin brukt. Det betyr bokstavelig «eier», «sentral person» eller «mester», men er her oversatt med «som har et eierforhold til».

Tilbake til Familieløftet