Home/Familieløfte
Familieløfte 2016-07-25T20:46:04+00:00

Vår lære

Familieløftet

Familieløftet kan sammenlignes med de kristne kirkers Fadervår og dreier seg også om at Guds rike må komme. Forskjellen er at i Fadervår ber man om at himmelriket må komme, mens i Familieløftet lover vi å gjøre vårt til at det skal vokse seg større. Vi lever nemlig i tiden for Messias’ annet komme, da himmelriket allerede er i ferd med å bli opprettet. Derfor lover vi å investere oss for å bygge himmelriket. Nedenfor finner dere Familieløftet med forklarende fotnoter.

Familieløftet er noe medlemmer av Enhetskirken (nå Familieforbundet for verdensfred og Enhet) sier hver åttende dag.

Familieløfte

1.  Vår familie, som har et eierforhold [1] til Riket med kosmisk fred og enhet [2], lover å strebe etter å realisere vårt «opprinnelige hjemland» [3] og å opprette det opprinnelige skapelsesidealet [4], som er himmelriket [5] på jorden og i himmelen, ved å sette sann kjærlighet i sentrum.

2.  Vår familie, som har et eierforhold til Riket med kosmisk fred og enhet, lover å representere himmelen og jorden og innta en sentral rolle begge steder ved å stille oss til tjeneste for Vår himmelske forelder [6] og De sanne foreldre. Vi vil gjøre veien fullkommen som det er vår plikt å gå som familie, ved å sette sann kjærlighet i sentrum: i våre familier som hengivne sønner og døtre, på det nasjonale plan som patrioter, på verdensplan som vise og hellige menn og kvinner og som Vår himmelske forelders [6] hellige sønner og døtre både i himmelen og på jorden.

3.  Vår familie, som har et eierforhold til Riket med kosmisk fred og enhet, lover å fullkommengjøre hjertets fire store sfærer [7] , de tre store «kongesfærer» [8] og en «kongefamilie-sfære» [9] , ved å sette sann kjærlighet i sentrum.

4.  Vår familie, som har et eierforhold til Riket med kosmisk fred og enhet, lover å danne det som er Vår himmelske forelders [6] opprinnelige skapelsesideal [4] : en universell familie som omfatter både himmelen og jorden. Samtidig lover vi å fullkommengjøre en verden med frihet, fred, enhet og lykke, ved å sette sann kjærlighet i sentrum.

5.  Vår familie, som har et eierforhold til Riket med kosmisk fred og enhet, lover å investere oss hver dag og fremme en positiv utvikling for å forene den åndelige verden, som er den initierende part («handlingssubjekt») [10], med den fysiske verden, som er den responderende part («handlingsobjekt») [11] , ved å sette sann kjærlighet i sentrum.

6.  Vår familie, som har et eierforhold til Riket med kosmisk fred og enhet, lover å representere Vår himmelske forelder [6] og De sanne foreldre. Ved å sette sann kjærlighet i sentrum vil vi fullkommengjøre en familie som inspirerer himmelen [12] til å gi sin velsignelse, idet vi bringer en slik velsignelse [13] til våre samfunn.

7.  Vår familie, som har et eierforhold til Riket med kosmisk fred og enhet, lover å fullkommengjøre en verden basert på hjertets kultur, som har sine røtter i den opprinnelige arvelinje [14] , gjennom et liv levd for andre, ved å sette sann kjærlighet i sentrum.

8.  Vår familie, som har et eierforhold til Riket med kosmisk fred og enhet, lover, idet vi går inn i et slikt rikes [15] tidsalder, å oppnå den ideelle enhet i kjærlighet mellom Vår himmelske forelder [6] og menneskeheten gjennom absolutt tro, absolutt kjærlighet og absolutt lydighet. Dermed vil vi, ved å sette sann kjærlighet i sentrum, fullkommengjøre sfærene himmelriket [5] på jorden og i himmelen består av — den befridde sfære [16] og sfæren der man er fullstendig fri [17].

 Seoul, Korea, 1. mai 1994.

Punkt 8 ble lagt til 3. februar 1998.

Uttrykket «som har et eierforhold til Riket med kosmisk fred og enhet» ble lagt til 5. november 2002.

Revidert norsk oversettelse 14. januar 2004.

9. februar 2013 ble ordet «Gud» (Hananim på koreansk) erstattet med uttrykket «Vår himmelske forelder» (Haneul pumonim på koreansk). Samtidig ble også uttrykket «Det fullførte testamentes tidsalder» erstattet av uttrykket «Tidsalderen til Riket med kosmisk fred og enhet» (Cheonilguk sidae på koreansk).

Ny norsk oversettelse juli 2007.

Ny norsk oversettelse 9. februar 2013.