Home/Familieforbundet/Seremonier og ritualer
Seremonier og ritualer 2017-02-24T21:30:37+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Seremonier og ritualer

Vi har svært få religiøse riter.  Den viktigste seremoni i bevegelsen vår er velsignelses-seremonien, der par (som oftest sammen med mange andre) blir velsignet av Far og Mor Moon, som vi ser på som Sanne foreldre, dvs. at de har oppnådd det Adam og Eva opprinnelig skulle ha oppnådd. Nå etter Far Moons død er det Mor Moon som gir denne velsignelsen.

Forut for velsignelsen deltar parene i en hellig-vin-seremoni. Å drikke denne hellige vinen symboliserer at arvesynden er blitt tilgitt. Ursynden er roten til all annen synd. Derfor kan vi ikke fullt ut bli kvitt annen synd før vi har fått ursynden fjernet. Ursynden er en synd som selv ikke Jesus kunne ta bort. Den kom inn i verden gjennom Adam og Eva, som ble menneskeslektens falne, falske foreldre. Ursynden kan derfor bare fjernes når vi mennesker får Sanne foreldre, et ektepar som realiserer Guds sanne kjærlighetsideal.

Familieforbunder for Verdensfred og Enhet (tidligere Enhetskirken) har ikke dåp, konfirmasjon eller nattverd. Funksjonen til disse kristne ritene blir dekket gjennom velsignelses-seremonien. I stedet for barnedåp har vi en spesiell dedikasjons-seremoni, som finner sted på den åttende dagen etter fødselen. Hovedinnholdet i denne seremonien er foreldrenes bønn. De ber for babyen og ber at Gud kan beskytte barnet hele dets liv, spesielt i oppveksten, slik at barnet kan vokse opp til å bli en sann sønn eller datter av Gud og oppfylle den hensikt Gud skapte mennesket for. Foreldrene lover høytidelig under denne seremonien å gjøre sitt beste for å oppfylle sitt ansvar for at barnet skal få en religiøs/moralsk oppdragelse og lære om Gud og hans ideal for mennesket.

Vi har også en begravelsesseremoni. Vi ser imidlertid ikke på den fysiske død som slutten på livet. Etter at vi har levd her på jorden, går vi til den åndelige verden. Livet fortsetter derfor automatisk etter døden. Vi ser under vanlige omstendigheter ikke på en begravelse som en trist opplevelse. For oss markerer begravelsen begynnelsen på ens liv i den åndelige verden.

Spesielt for dem som investerte seg for å bygge et himmelrike her på jorden, burde den fysiske død derfor være noe man ikke er trist over. Døden er noe som ligner på ens fødsel. Når du blir født, kommer du ut av morslivet.

Når du dør, går du også inn i en ny og annerledes verden. De ni månedene i morslivet er en forberedelse for ditt fysiske liv. Ditt liv her på jorden er en forberedelse for ditt evige liv i den åndelige verden.

Les mer om Familieforbundet