Home/Familieforbundet/Sanne familier – et åndelig sentrum
Sanne familier – et åndelig sentrum 2017-05-13T17:32:02+00:00

En skole i kjærlighet, der man utvikler sitt hjerte

Sanne familier – et åndelig sentrum der Gud kan være til stede

For dr. og fru Moon er hver familie som er basert på sann kjærlighet, et åndelig sentrum, der Gud kan være til stede, og oppfyller i den forstand fullt og helt det enhver kirke har sett på som sin oppgave. En sann familie er en slags skole i kjærlighet, der enhver kan utvikle sitt hjerte, som barn, som ektemann eller kone og som far eller mor. Det er i familien vi mennesker kan lære oss å bli levende uttrykk for Guds kjærlighet, idet vi utvikler en harmoni mellom sinn og kropp, og på den måten viser kjærlighet i våre hverdagsliv og våre samfunn.

Det viktigste, tenker jeg, er at folk må gripe Guds perspektiv med ekteskapet. Man må få fram Guds hensikt og ekteskapets funksjon som familie- og samfunnsbygger, og trygg ramme for seksuallivet. Man må «selge» det litt høyere enn å gå rett på sexen, mener han [Jon-Arne Frøyland, som i 1996 frontet kampanjen «Verd å vente på» sammen med kona, Janne]. […] – Du er nødt til å tenke større enn deg selv for å få motivasjon til å vente med sex, tror han. – Som forkynner kan man gå rett på sak og snakke om hor, at det er synd, og man kan argumentere for det ut fra Bibelen. Jeg foretrekker å begynne med å motivere positivt ved å peke på Guds hensikt; at ekteskapet er et paktforhold med Gud på lag, til det beste for oss. Der har sex både sin glede og sunne begrensing.
– Fra «Verdt å vente? Ikke mange gjør det», en artikkel av Johanna Hundvin Almelid i avisen Dagen mandag 17. september 2012, side 14-15.

En sann familie er kilden til liv og kjærlighet, en kilde vi kan ta av i det uendelige. En sann familie er også et fullendt og komplett bilde av Guds kjærlighet. Fader Joseph H. Fichter, jesuitt og professor i sosiologi ved det katolske Loyola-universitetet i New Orleans, sammenfatter det revolusjonære aspektet ved dr. Moons lære slik:

«Man har i altfor liten grad snakket om de positive resultatene av Enhetsbevegelsens aktiviteter på områder som ekteskap og familie. Å være kalt innebærer for katolikkene å måtte nøye seg med et liv som krever et permanent sølibat, det være seg i prestegjerningen eller i klosterlivet. Dette har vært den uovertrufne åndelige veien til personlig frelse. Det har riktig nok alltid vært akseptert at man heller ville gifte seg, men det har i beste fall vært sett på som en risikofylt vei tilbake til Gud. Medlemmene av Enhetsbevegelsen har snudd problemet på hodet: Hvis man virkelig vil gjøre Guds vilje, hvis man vil påta seg det høyeste kall, hvis man ønsker å leve et sant åndelig liv, da er det viktig å gifte seg og få barn».

For første gang i menneskets historie er det blitt klart at man må gifte seg for å kunne realisere sitt høyeste åndelige potensial og erfare Guds kjærlighet på en fullkommen måte. Som den rake motsetning til vår tids tendens til å se på ekteskapet som mindre og mindre viktig, gir dr. og fru Moon en ny forståelse av ekteskapets gudgitte verdi. De ser på ekteskapet som selve porten til himmelriket på jorden og inngangsbilletten til en total opplevelse av Guds kjærlighet. De er blitt kalt til å hjelpe oss alle med vår åndelige vekst, slik at vi kan realisere vårt potensial til å bli Guds sønner og døtre og på den måten bli forberedt for å lykkes i våre ekteskap.