Home/Familieforbundet/Familieforbundets logo
Familieforbundets logo 2017-02-24T21:03:11+00:00

La oss bygge et harmonisk verdenssamfunn en familie ad gangen

Familieforbundets logo

FFVE logo

Familier med Gud og sann kjærlighet som sentrum

Logoen til Familieforbundet for Verdensfred og Enhet representerer både visuelt og  symbolsk idealet «sanne familier med Gud som sentrum» og filosofien bak et slikt ideal.

Det var Sun Myung Moon selv som designet alle de fundamentale bestanddelene i logoen. I tillegg hadde han overoppsynet med hele design-prosessen, ja selv hvordan bestanddelene ble arrangert. Han indikerte hvordan alt skulle være i logoen, alt fra – for å ta noen eksempler – konseptet «tre generasjoner bør leve sammen», til størrelsen og fasongen på solstrålene.

I logoen skinner solen klart på himmelen (symboliserer Gud, vår himmelske Forelder). Rett under solen kommer bestefar (til venstre) og bestemor (til høyre), under dem far (i midten til høyre) og mor (i midten til venstre) og under dem igjen en sønn (til høyre) og en datter (til venstre). Hånd i hånd danner tre generasjoner en sirkel, der sann kjærlighet i form av et hjerte inntar den sentrale posisjon. Rundt alt dette danner to piler – et uttrykk for gi-og-få-forhold – en sirkelformet ramme.

Logoen til Familieforbundet for Verdensfred og Enhet uttrykker at det grunnleggende i et sant univers er en sann familie med Gud og sann kjærlighet som sentrum. Den egentlige betydning av dr. Moons konsepter «hjertets fire store verdener» og «de tre store kongesfærer» klargjøres med andre ord av figuren der tre generasjoner blir ett med hverandre basert på sann kjærlighet under solen som symboliserer Gud. Betydningen av sirkelen som omgir en slik sann familie, er himmel og jord (det store makrokosmos) evig forent og i harmoni med hverandre basert på en sann familie.

Les videre