Home/Familieforbundet/Erklæring ved stiftelsesmøtet
Erklæring ved stiftelsesmøtet 2017-02-24T21:54:27+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Erklæring ved stiftelsesmøtet

Vi, nåværende og tidligere statsoverhoder, regjeringsledere, statsministre, kongelige, verdensledere, ambassadører og delegater til stiftelsesmøtet for Familieforbundet for Verdensfred (Family Federation for World Peace), samlet her i Washington DC i dag, 1. august 1996, bekrefter at vi står samlet og har besluttet å beskytte, ta vare på, fornye og hjelpe til med å utvikle våre familier for å kunne gi nytt håp og en lys framtid for våre samfunn og nasjoner, ja for hele verden.

Menneskeheten er inne i en historisk overgangstid idet vi nærmer oss et nytt årtusen. Vi står imidlertid overfor en bedrøvelig virkelighet karakterisert av store problemer for våre samfunn. Dermed forstår vi nødvendigheten av å fokusere på å styrke våre familier. Dette er en forutsetning for trivsel og velvære i samfunnet generelt. Sunne og gode familier er også den beste måte å garantere at våre nasjoner vil være klare for de utfordringer og muligheter som det 21. århundre uten tvil bringer.

Vi erklærer derfor følgende:

1.  At vårt høyeste og edleste ansvar er å skape verdensfred. Fred i verden begynner imidlertid i familien. Harmoni, fred og lykke i våre familier kommer fra et forhold til Skaperen, et forhold som tilsvarer det barn har til sine foreldre. Nøkkelen til verdensfred er dermed å gjenopprette forholdet mellom Skaperen og hver individuell familie.

2.  At selve institusjonen som ekteskap mellom mann og kvinne utgjør, bør være hellig og ukrenkelig. Ekteskapet må være basert på ren og uskyldig kjærlighet, at man er tro mot sin ektefelle og lever et uselvisk liv. Kjernen i ekteskapet må være Skaperens sanne kjærlighet. Den største ødeleggelse av våre familier, og dermed også våre samfunn, finner sted når vi går mot disse prinsippene.

3.  At forholdet til alle våre medmennesker er et søskenforhold. Skaperen, vår usynlige Far, er selve kjernen i forhold mellom mennesker. Slike forhold vil utvikle seg på en naturlig og harmonisk måte når det knyttes sterke bånd mellom våre familier. Da vil det heller ikke være noe rom for fiendskap.

4.  At betingelsesløs, uselvisk, sann kjærlighet er den eneste måten å skape enhet og harmoni innen våre familier, samfunn, nasjoner og i verden generelt. Problemer som preger verden i dag, og som det ikke ser ut til å være noen løsning på, kan bli overvunnet med en slik innstilling.

5.  At det er absolutt nødvendig å lære ungdommen i dag om idealene som sanne familier må baseres på. Barna i dag er morgendagens foreldre. Idealer som sann kjærlighet og foreldrehjerte må læres fra en tidlig alder som en forberedelse for sanne ekteskap og ideelt familieliv.

6.  At vi selv som verdensledere vil nå når vi vender tilbake til våre respektive nasjoner, gi vår støtte til og bli talsmenn for opplæring i sanne familieverdier i våre samfunn og overalt i verden, som en nødvendig forutsetning for å oppnå ekte og varig fred i verden.

7.  At vi, deltagerne i stiftelsesmøtet for Familieforbundet for Verdensfred, i tillegg ønsker å uttrykke vår dype takknemlighet overfor dr. og fru Sun Myung Moon, grunnleggerne av denne historiske og livsviktige organisasjonen, for deres inspirasjon og generøse støtte til dette viktige møtet. Vi gir vår fulle støtte til og oppmuntrer dem i deres bestrebelser for å realisere sine idealer og den visjon de har om å skape en verdensomspennende bevegelse for å fremme familien, og dermed menneskeheten, i det 21. århundre.

30. juli – 1. august 1996,
Washington DC, USA.

Les mer om Familieforbundet