Tredje Adam 2016-10-01T01:39:38+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Begreper

Tredje Adam

Den andre Adam, Jesus, kom for å gjøre godt igjen alt det som var gått galt på grunn av den første Adam. Men fordi Jesus ble tatt av dage i ung alder, uten å ha kunnet skape himmelriket her på jorden, blir det nødvendig med en tredje Adam, som må bygge videre på grunnlaget Jesus la og fullføre Guds enorme gjenoppreisningsarbeid.