Slektsmessias 2016-10-31T06:49:10+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Begreper

Slektsmessias

Jesus kom med Messias-oppgaven. Men fordi Jesus ble korsfestet i ung alder, ble Gjenkomsten nødvendig. Gjenkomsten blir realisert når et menneske her på jorden fullfører den messianske oppgaven som Jesus fikk begynt på. Den messianske oppgaven er imidlertid enorm. Alt som har gått galt gjennom mange titusener av år, og fortsatt går galt i dag, må gjenopprettes. Messias, Frelseren, har en global eller kosmisk oppgave. De som hjelper ham med å fullføre denne oppgaven, ved å ta ansvar for sin egen slekt, kan bli en slektsmessias.