Home/Familieforbundet/Begreper/Kain-abel-forhold
Kain-abel-forhold 2016-10-01T01:37:14+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Begreper

Kain-abel-forhold

Uttrykket henviser til forholdet mellom de to eldste sønnene i menneskehetens første familie. Historien er full av eksempler på at denne første striden har gjentatt seg på mange forskjellige plan, f.eks. innen individet i striden mellom sinn og kropp, mellom søsken, i familiefeider, stammekriger, kriger mellom nasjoner og i svære globale konflikter mellom blokker av nasjoner. Ofte har partene i slike konflikter et kain-abel-forhold til hverandre. Grunnen til at uttrykket blir brukt for å beskrive konflikter mellom to parter, er at Gud alltid vil at parter i konflikter blir forsonet med hverandre, slik han ville det i forholdet mellom Kain og Abel.