Home/Familieforbundet/Begreper/Guds gjenoppreisningsarbeid
Guds gjenoppreisningsarbeid 2016-11-24T13:01:30+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Begreper

Guds gjenoppreisningsarbeid

Uttrykket «Guds gjenoppreisningsarbeid»  beskriver det møysommelige arbeidet Gud har måttet utføre som et resultat av at han mistet menneskeheten, sine barn, da den første mann og kvinne produserte en slekt som ikke tilhørte Gud, og en verden full av synd og ondskap. Gud har hele tiden investert seg, og kalt mennesker til å bistå ham, i det enorme arbeidet for å gjenoppreise eller gjenopprette den opprinnelige gode verden han ville realisere da han skapte. Gjenoppreisningsarbeidet begynte så å si med en gang syndefallet hadde inntruffet. Gud forsøkte allerede i verdens første familie, Adams familie, å rette opp det som hadde gått galt. Dette lyktes imidlertid ikke ettersom individene i den første familie ikke la de rette betingelser. I den onde verden som utviklet seg, måtte Gud derfor finne nye individer han kunne arbeide med. Derfor kalte han mange opp gjennom  tidene, f.eks. Noah, Abraham, Moses, døperen Johannes og personer helt fram til i dag.