Fjerde Adam 2016-10-01T01:35:08+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Begreper

Fjerde Adam

Den første Adam er Adam som feilet i Edens hage. Den andre Adam, Jesus, kom for å gjenoppreise den første Adams feiltrinn. Men fordi Jesus ble tatt av dage i ung alder, uten å ha kunnet skape himmelriket her på jorden, blir det nødvendig med en tredje Adam, som må bygge videre på grunnlaget som Jesus la, og fullføre Guds enorme gjenoppreisningsarbeid. Etter at den tredje Adams oppgave blir fullført, kan alle menn bli slik menn opprinnelig skulle ha vært og bli fullstendig befridd fra den tunge arven fra den første Adams opprør. Det vil si at den opprinnelige tilstanden vil da være fullstendig gjenvunnet. Det er dette uttrykket Den fjerde Adam betyr. Den andre og tredje Adam har med gjenoppreisning å gjøre, mens den fjerde Adam dreier seg om tilstanden som er det endelige mål med all gjenoppreisning.