Begreper 2016-09-28T16:22:31+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Begreper

Enhetsprinsippene og Sun Myung Moons lære gir revolusjonerende nye innsikter, som lar oss forstå livets store spørsmål og universet vi lever langt bedre enn før.

Enhver ny lære eller filosofi tar i bruk nye begreper, nødvendige for en dypere forståelse av sannheten.

Dr. Moons lære kommer i tillegg fra Det fjerne østen, fra en helt annen kultur, og inneholder av den grunn også uvante begreper og ideer for et vestlig publikum.

Her er en forklaring av noen av begrepene:

Sanne foreldre