Universell urkraft 2017-06-23T19:06:52+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Skapelsesprinsippene

2. Universell urkraft, gi-og-få-forhold og grunnlaget med fire posisjoner

2.1. Universell urkraft

Som Skaperen av alt som eksisterer, er Gud det absolutte vesen som eksisterer av seg selv i evighet, utenfor tid og rom (2. Mos 3,14). Også den fundamentale kraften som gjør at Gud eksisterer som et slikt vesen, må derfor være absolutt og eksistere av seg selv i evighet. Den er samtidig kilden til energien som gjør at kreftene og energien nødvendig for de skapte tings eksistens blir produsert. Vi kaller denne aller mest fundamentale formen for energi den «universelle urkraft».

Les videre