Opprinnelse-deling-forening-prosessen 2016-08-08T23:20:59+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Skapelsesprinsippene

2. Universell urkraft, gi-og-få-forhold og grunnlaget med fire posisjoner

2.3. Grunnlaget med fire posisjoner, som realiserer hensikten med tre handlingsobjekter basert på opprinnelse-deling-forening-prosessen

2.3.1. Opprinnelse-deling-forening-prosessen

Den universelle urkraften gjør at de to aspektene ved Guds tosidige natur danner et felles grunnlag med hverandre for så å inngå et gi-og-få-forhold. Energien fra dette gi-og-få-forholdet setter i gang en formeringsprosess, idet de to aspektene ved den tosidige naturen skiller lag i en prosess der Gud er sentrum, når de blir konkrete objekter overfor Gud. Disse atskilte konkrete objektene blir subjekt og objekt overfor hverandre. På grunn av den universelle urkraften danner de et felles grunnlag med hverandre og inngår så et gi-og-få-forhold. Dette fører til at de blir ett med hverandre, slik at en forent ny enhet blir dannet, dvs. at Gud får enda et objekt. Denne prosessen begynner altså i Gud, som er opprinnelsen. Fra Gud blir de to atskilte enhetene til, som så blir en forent ny enhet. Vi kaller hele denne prosessen opprinnelse-deling-forening-prosessen.

Les videre