Hvordan grunnlaget med fire posisjoner eksisterer – 3 2016-09-29T01:09:00+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Skapelsesprinsippene

2. Universell urkraft, gi-og-få-forhold og grunnlaget med fire posisjoner

2.3. Grunnlaget med fire posisjoner, som realiserer hensikten med tre handlingsobjekter basert på opprinnelse-deling-forening-prosessen

2.3.4. Hvordan grunnlaget med fire posisjoner eksisterer – 3

La oss ta for oss mennesket som nok et eksempel på dette. Som (handlings)objekt overfor sinnet danner kroppen et felles grunnlag med sinnet og begynner så et gi-og-få-forhold med det. Basert på at kroppen beveger seg i «sirkler» der sinnet er sentrum, danner de to en forent, harmonisk enhet. Hvis og når sinnet blir et (handlings)objekt overfor Gud, beveger seg i baner der Gud er sentrum, og oppnår en forent, harmonisk enhet med Gud, og kroppen samtidig oppnår en forent, harmonisk enhet med sinnet, da først vil vedkommende individ bli et konkret (handlings)objekt overfor Gud og gjenspeile begge aspektene ved Guds tosidige natur og på den måten bli et menneske som realiserer skapelseshensikten.

Både sinn og kropp har en tosidig natur, og det foregår en konstant bevegelse innen begge. Den «sirkelformede bevegelsen» som dannes basert på gi-og-få-forholdet mellom sinn og kropp, forandrer hele tiden vinkelen på sin bane rundt Gud og blir derfor til «sfæreformet bevegelse». De derfor som realiserer skapelseshensikten, blir «tredimensjonale» mennesker som alltid lever et liv med «sfæreformet bevegelse», der Gud står i sentrum. Derfor blir de endelig en dag i stand til å styre og ta ansvar selv for den immaterielle verden.

Når således den sirkelformede bevegelsen som forholdet mellom (handlings)subjekt og (handlings)objekt produserer, i en bane på ett og samme plan, blir en sfæreformet bevegelse basert på en bane i tre dimensjoner, da kommer den naturlige utviklingen til det skapte universet til uttrykk. En utrolig skjønnhet manifesterer seg i det uendelige mangfoldet i skaperverket basert på ting som disse banenes størrelse, form, tilstand, retning og vinkel, samt hastigheten på kreftene produsert av (handlings)subjekt-objekt-forholdet som ligger til grunn for hvert enkelt bane.

NB. Dette er så langt som vi er kommer i den norske oversettelsen.