Hensikten med tre handlingsobjekter 2016-10-11T06:11:30+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Skapelsesprinsippene

2. Universell urkraft, gi-og-få-forhold og grunnlaget med fire posisjoner

2.3. Grunnlaget med fire posisjoner, som realiserer hensikten med tre handlingsobjekter basert på opprinnelse-deling-forening-prosessen

2.3.2. Hensikten med tre handlingsobjekter

Opprinnelse-deling-forening-prosessen fører til at fire posisjoner blir dannet: opprinnelsen, som sentrum, (handlings)subjekt- og (handlings)objekt-enhetene (konkrete handlingsobjekter overfor opprinnelsen, atskilt fra hverandre basert på de to aspektene ved opprinnelsens tosidige natur) og den forente nye enheten de produserer. Når hver enkelt av disse fire enhetene inntar (handlings)subjekt-posisjon, og de resterende tre enhetene dermed får en (handlings)objekt-posisjon, danner således hvert (handlings)subjekt et felles grunnlag med tre handlingsobjekter. Når (handlings)subjektet og hvert av disse (handlings)objektene så begynner å utvikle sine innbyrdes gi-og-få-forhold, oppfyller hvert (handlings)subjekt, i en sentral rolle, hensikten med tre handlingsobjekter.

Les videre