Grunnlaget med fire posisjoner 2016-10-10T13:12:49+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Skapelsesprinsippene

2. Universell urkraft, gi-og-få-forhold og grunnlaget med fire posisjoner

2.3. Grunnlaget med fire posisjoner, som realiserer hensikten med tre handlingsobjekter basert på opprinnelse-deling-forening-prosessen

2.3.3. Grunnlaget med fire posisjoner

Opprinnelsen innehar altså den sentrale posisjon. (Handlings)subjektet og (handlings)objektet representerer opprinnelsens tosidige naturs to aspekter, atskilt fra hverandre idet de blir konkrete (handlings)objekter overfor opprinnelsen. Den forente nye enheten representerer resultatet av at (handlings)subjektet og (handlings)objektet er blitt ett med hverandre. Når, basert på opprinnelse-deling-forening-prosessen opprinnelsen, (handlings)subjektet, (handlings)objektet og den forente nye enheten, hver realiserer hensikten med tre handlingsobjekter, danner de grunnlaget med fire posisjoner.
Grunnlaget med fire posisjoner er grunnlaget for tallet fire [8]. Samtidig er det også grunnlaget for tallet tre, ettersom grunnlaget med fire posisjoner er et resultat (av en prosess) som realiserer hensikten med tre handlingsobjekter. Basert på opprinnelse-deling-forening-prosessen blir grunnlaget med fire posisjoner realisert gjennom de tre stadiene: Gud, ektepar og barn. Derfor er grunnlaget med fire posisjoner grunnlaget for prinsippet at utvikling skjer gjennom tre stadier. Når hver av posisjonene innen grunnlaget med fire posisjoner inntar den sentrale posisjon, får hver posisjon tre handlingsobjekter. Til sammen blir det dermed tolv handlingsobjekter. Av den grunn er grunnlaget med fire posisjoner grunnlaget for tallet tolv.
Grunnlaget med fire posisjoner er også det godes fundamentale grunnlag, som realiserer skapelseshensikten. Grunnlaget med fire posisjoner er det fundamentale grunnlaget for alt som eksisterer, og produserer all energien nødvendig for at alt skal kunne eksistere og Gud skal kunne være virksom. Grunnlaget med fire posisjoner representerer derfor Guds evige hensikt med sitt skaperverk.

Les videre

Fotnoter:

[8]  I den første engelske oversettelsen lød denne setningen: «The significance of the number ‘four’ is derived from this four position foundation» (Betydningen av tallet fire kommer fra dette grunnlaget med fire posisjoner). I den nye engelske oversettelsen (1996) lyder setningen: «The four position foundation is the root of the number four.» (Grunnlaget med fire posisjoner er roten til tallet fire).