Skapelsesprinsippene 2016-08-08T02:37:12+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Skapelsesprinsippene

Opp gjennom sin lange historie har mennesket støtt på store vanskeligheter når det har forsøkt å finne svar på de fundamentale spørsmål angående livet og universet. Til nå har imidlertid ingen kunnet gi tilfredsstillende svar på slike spørsmål fordi ingen har forstått de grunnleggende prinsipper som mennesket og universet opprinnelig ble skapt etter. Det gjenstår dessuten å først få svar på noe enda mer fundamentalt. Da er det ikke snakk om å forstå virkeligheten på virkningsplan. Vi må ned på årsaksplan.
Spørsmål om menneskets liv og universet kan til syvende og sist ikke besvares uten å forstå Gud, Skaperen av mennesket og universet, sin natur.
Skapelsesprinsippene tar for seg slike spørsmål på en utførlig måte.

Les videre