Home/Enhetsprinsippene/Prinsippene – detaljert/Innledning/Vitenskapen trenger «indre sannhet»
Vitenskapen trenger «indre sannhet» 2016-08-08T00:21:58+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Innledning

Vitenskapen trenger «indre sannhet»

Hvor bærer da utviklingen innen nåtidens vitenskap hen? Det er ikke den indre, kausale verden som til nå har vært gjenstand for vitenskapelig forskning, men den ytre virkningsverden. Vitenskapen har ikke tatt for seg essensverdenen, men fenomenverdenen. I dag er imidlertid vitenskap i ferd med å gå inn i en ny fase. Den er nødt til å rette sitt blikk mot høyere mål, bort fra den ytre fenomenverden på virkningsplan til den indre essensverden på årsaksplan. Den vitenskapelige verden er begynt å innse at vitenskapen, dvs. «ytre sannhet» om den ytre virkningsverden, ikke kan nå sine endelige mål uten «indre sannhet», dvs. en logisk teoretisk forklaring av den kausale, åndelige verden.
Hvis de som valgte vitenskapens «seil» og fullførte sin søken etter den ytre sannhet, setter seil nok en gang, og nå tar i bruk religionens «seil», og kaster los for å finne den indre sannhet, da først vil de være på vei mot det ideelle riket som deres opprinnelige sinn har som mål.
Den andre fremgangsmåten mennesket har fulgt, består i å bevege seg utenfor fenomenverdenen på virkningsplan for å søke etter svar på livets fundamentale spørsmål i essensverdenen på årsaksplan.

Les videre fra innledningskapittelet