Home/Enhetsprinsippene/Prinsippene – detaljert/Innledning/Uvitenhet på det indre og det ytre plan
Uvitenhet på det indre og det ytre plan 2016-11-24T13:01:33+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Innledning

Uvitenhet på det indre og det ytre plan

Hvis vi tar utgangspunkt i menneskets viten (visdom), representerer syndefallet at mennesket falt ned på et nivå preget av uvitenhet. På samme måte som sinn og kropp representerer to sider ved mennesket, en indre og en ytre, er det også to sider ved menneskets viten, en indre og en ytre. Derfor fins det også to slags uvitenhet, en indre og en ytre.
Religiøst uttrykt betyr «indre uvitenhet» åndelig uvitenhet, dvs. uvitenhet om spørsmål som: Hvor kommer mennesket fra? Hva er hensikten med livet? Hva skjer etter døden? Finnes Gud og en verden etter denne? Hva er godt og ondt? Det vi kaller «ytre uvitenhet», dreier seg om uvitenhet om naturens verden, som også menneskets kropp er en del av, dvs. uvitenhet om spørsmål som: Hva er opphavet til det fysiske universet? Basert på hvilke naturlover skjer de forskjellige fenomener i den fysiske verden?

Les videre fra innledningskapittelet