Home/Enhetsprinsippene/Prinsippene – detaljert/Innledning/Religion og vitenskap – uttrykk for menneskets søken etter sannheten
Religion og vitenskap – uttrykk for menneskets søken etter sannheten 2016-11-24T13:01:33+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Innledning

Religion og vitenskap – uttrykk for menneskets søken etter sannheten

Fra begynnelsen av menneskehetens historie opp til i dag har mennesket hele tiden søkt etter sannhet for å overvinne begge disse former for uvitenhet og tilegne seg viten. Gjennom religion har mennesket søkt etter visdom, på det indre plan. Gjennom vitenskap har mennesket søkt etter forståelse på det ytre plan. Religion og vitenskap har vært midlene mennesket har brukt for å finne sannheten og overvinne sin uvitenhet på henholdsvis det indre og det ytre plan. Omsider må religion og vitenskap smelte sammen til et større hele. Det må være deres felles oppgave å overvinne deres respektive problemer i fellesskap. Det indre og det ytre aspektet ved sannheten må utvikle seg i full harmoni med hverandre. Først da vil vi kunne leve i en evig lykke, når vi er fullt ut frigjort fra uvitenhet, og vårt liv kan bli fullstendig fylt med godhet. Det er dét vårt opprinnelige sinn lengter etter.

Les videre fra innledningskapittelet

Se mer om dette temaet: Rollen en forent vitenskapverden spiller for verdens moralske orientering

21 nye sider om dette temaet! Se Religion og vitenskap — to sider ved samme sak