Overvinne materialismen 2016-08-21T05:29:53+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Innledning

Verden trenger den «nye sannheten» for å overvinne materialismen

Hvilken side vil gå av med seieren i denne «konfliktenes finale» på det ideologiske plan? Tror man at Gud virkelig finnes, vil man selvsagt svare «den demokratiske verden». Som nevnt ovenfor har imidlertid ikke den demokratiske verden i dag den nødvendige styrke til å overvinne kommunismen, verken hva teori eller praksis angår. For at Guds frelsesarbeid opp gjennom historien skal bli fullført, må derfor denne «nye sannheten» bringe idealismen i den demokratiske verden opp på et nytt og høyere nivå, der idealismen overvinner materialismen. Slik vil hele menneskeheten kunne gå inn i en ny verden. På den måten må den «nye sannheten» kunne få alle religioner, «ismer» og filosofier som har utviklet seg opp gjennom historien, til å bli fullstendig forent på den ene felles veien alle må gå.

Les videre fra innledningskapittelet