Home/Enhetsprinsippene/Prinsippene – detaljert/Innledning/Mangel på vitenskapelige forklaringer svekker religionene
Mangel på vitenskapelige forklaringer svekker religionene 2016-08-08T00:48:15+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Innledning

Mangel på vitenskapelige forklaringer svekker religionene

Det er enda en viktig grunn til at de forskjellige religioner i dag har mistet sin kraft. I tråd med den vitenskapelige utvikling har også mennesket gjort store intellektuelle fremskritt. For det moderne menneske er det således nødvendig med vitenskapelige forklaringer på alt mulig. Likevel er det en kjensgjerning at religiøse læresetninger, som er de samme i dag som i går, er fullstendig blottet for slike vitenskapelige forklaringer. Som nevnt ovenfor er grunnen at vi mangler en forklaring på livsspørsmål uten motsetninger mellom sannhet på det indre plan og sannhet på det ytre plan.

Les videre fra innledningskapittelet