Målet med Guds frelsesarbeid 2016-08-08T01:48:58+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Innledning

Målet med Guds frelsesarbeid: himmelriket på jorden

Konklusjonen blir da at det endelige målet med Guds frelsesarbeid er å opprette himmelriket her på jorden. Som nevnt ovenfor falt mennesket. Syndefallet må nødvendigvis ha funnet sted etter at mennesket ble skapt. Hvis vi nå godtar at Gud virkelig eksisterer, da blir det helt åpenbart hva slags verden han opprinnelig ønsket å realisere, før den første mann og kvinne hadde falt. Dét var nettopp himmelriket på jorden, der Guds skapelseshensikt ville ha blitt realisert (Se del 1, 3. kapittel).

Les videre fra innledningskapittelet