Hva vi opprinnelig ble skapt for 2016-08-08T01:56:14+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Innledning

Den «nye sannhetens» oppgave – veilede oss tilbake til hva vi opprinnelig ble skapt for

Men fordi mennesket falt, ble en slik verden ikke realisert. Mennesket falt i stedet ned på et stadium preget av uvitenhet og opprettet en verden full av synd og ondskap. Derfor har det falne menneske opp gjennom sin lange historie søkt etter sannhet, både på det indre og det ytre plan, for således å overvinne sin uvitenhet, samtidig som det har strebet etter det gode. I den forstand har det falne menneske hele tiden søkt å gjenopprette Guds rike her på jorden, dvs. den verden Gud opprinnelig hadde planlagt da han skapte. Vi forstår da at vi faktisk kan se på menneskeslektens historie som en historie der Gud har arbeidet, ifølge sin plan, for å gjenoppreise den verden der hans skapelseshensikt er blitt realisert. Den «nye sannheten» må derfor kunne veilede det falne menneske tilbake til tilstanden mennesket opprinnelig ble skapt for. Av den grunn må denne sannheten la oss forstå det falne menneskes endelige mål i gjenoppreisningsprosessen ved å lære oss hva som er Guds hensikt med oss mennesker og resten av den skapte verden.

Les videre fra innledningskapittelet