Gud har sendt dr. Moon 2016-08-21T05:33:15+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Innledning

Gud har sendt dr. Moon

Gud har allerede sendt et menneske til jorden for å gi svar på de fundamentale spørsmål om livet og universet. Dette er ingen andre enn dr. Sun Myung Moon. I flere tiår har han vandret i den ufattelig vide og brede immaterielle verden. For å finne sannheten har han gått en vei der han ble såret utallige ganger, en vei full av lidelse og strabaser som ingen opp gjennom historien kunne ha forestilt seg, og som bare Gud og den åndelige verden vet om.
Han forsto at ingen kan oppdage den «ultimate sannhet» som kan frelse menneskeheten, uten først å gå gjennom de største prøvelser. Han kjempet helt alene mot millioner av djevler, både i den åndelige og den fysiske verden, og beseiret dem alle som én. Han har i all stillhet kommunisert åndelig med Gud og fritt kontaktet Jesus og mange hellige i paradis. På den måten kom Sun Myung Moon til bunns i himmelens hemmeligheter.
Det som står skrevet på disse sidene, er bare en del av denne «nye sannheten». Dette er bare en oversikt over det som dr. Moons disipler til nå har hørt og sett. Vi ser med tro og forventning fram til at enda dypere deler vil bli presentert etter hvert, når tiden er inne.
Over hele verden skinner lyset fra denne «nye sannheten» på utallige sjeler, som har vandret omkring i mørke, men som nå har fått nytt liv. Når vi er vitne til alt dette, er det vanskelig å holde gledestårene tilbake og ikke bli dypt beveget. Det er vårt inderlige ønske og vår bønn at denne sannheten raskt kan bade hele verden i lys.

Les videre