Home/Enhetsprinsippene/Prinsippene – detaljert/Innledning/En felles hensikt med livet for hele menneskeheten
En felles hensikt med livet for hele menneskeheten 2016-08-08T01:39:12+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Innledning

En felles hensikt med livet for hele menneskeheten, basert på den evige verden

Når mange ikke vil tro på religion, er det ofte fordi de ikke vet hvem Gud virkelig er, eller hvordan livet etter døden virkelig arter seg. Samme hvor mye de sier nei til den åndelige virkelighet, ligger det likevel i den opprinnelige menneskenaturen å tro bare man får noe bekreftet vitenskapelig.
Hvis man dessuten lar livets høyeste hensikt bli diktert av hverdagslivets virkelighet, er det i det lange løp umulig ikke å bli sittende tilbake med en følelse av tomhet. Det er når alt kommer til alt, en uunngåelig kjensgjerning at menneskenaturen uttrykker seg slik. Når vi derfor begynner å forstå Gud gjennom den «nye sannheten» og blir konfrontert med den åndelige virkeligheten, vil vi også innse at det ikke er hverdagslivets virkelighet, men den evige verden, vi må la vårt valg av fundamental livshensikt bero på. Takket være den ene felles veien som da blir åpnet, vil alle mennesker nødvendigvis møtes som brødre og søstre ved ett endelig, felles mål for sin livsreise.
Hvis hele menneskeheten får et slikt felles mål for sin vandring gjennom livet og møtes der i broderlig fellesskap, hva slags verden vil det da være som vil bli opprettet på et slikt grunnlag? Omgitt av lyset fra den «nye sannheten vil alle de samles som siden uminnelige tider opp gjennom historien har kjempet for å komme seg ut av mørket som omgir uvitenheten om livets indre og ytre aspekter. De vil danne en verden som er som én stor familie. Hensikten med sannheten er å strebe etter og realisere det gode. Essensen av det gode er Gud. Derfor vil Gud være sentrum av en verden som blir dannet basert på den «nye sannheten». Det vil være en verden der alle tjener Gud som sin Far og hengivent gjør hans vilje. Alle vil leve i harmoni med hverandre og vise hverandre nestekjærlighet.

Les videre fra innledningskapittelet