En åpenbaring fra Gud 2016-08-08T02:13:48+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Innledning

Den «nye sannheten» er en åpenbaring fra Gud

En slik ultimat livbringende sannhet kan umulig være et resultat av omfattende forskning basert på hellige skrifter og litterære verk. Den «nye sannheten» kan heller ikke være et produkt av den menneskelige hjerne. Det står skrevet i Johannes’ åpenbaring: «Igjen skal du tale profetisk mot folk og nasjoner og tungemål og mot mange konger» (Åp 10,11). Som dette skriftstedet viser, må den «nye sannheten» være en åpenbaring fra Gud.

Les videre fra innledningskapittelet