Home/Enhetsprinsippene/Prinsippene – detaljert/Innledning/Den «nye sannhetens» oppgave – forene religion og vitenskap
Den «nye sannhetens» oppgave – forene religion og vitenskap 2016-08-08T01:08:57+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Innledning

Den «nye sannhetens» oppgave – forene religion og vitenskap

Hvilken oppgave må da den «nye sannheten» utføre? Den må som før nevnt, gi oss en helhetlig forklaring som forener sannheten på det indre plan, som religion har søkt å legge for dagen, og sannheten på det ytre plan, som vitenskap har søkt å vise oss. Den «nye sannheten» må dermed være i stand til å hjelpe hele menneskeheten å overvinne sin uvitenhet, både på det indre og det ytre plan, og samtidig til å komme fram til en fullstendig forståelse av begge plan.

Les videre fra innledningskapittelet