Home/Enhetsprinsippene/Prinsippene – detaljert/Innledning/De forskjellige religioners felles hensikt
De forskjellige religioners felles hensikt 2016-08-08T01:04:38+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Innledning

De forskjellige religioner har en felles hensikt

Som nevnt ovenfor ble de forskjellige religioner åpenbart som et nødvendig hjelpemiddel for mennesket i dets søken etter Gud og for at det skulle kunne realisere det godes hensikt. Dette er helt i samsvar med den retning det opprinnelige menneskesinnet streber etter å følge. Hensikten med de forskjellige religioner er av den grunn den samme. Likevel har nødvendigvis forskjellige former for religion oppstått. De har vært forskjellige fra hverandre fordi de har hatt forskjellige oppgaver og er blitt åpenbart til forskjellige folkeslag i forskjellige tidsperioder. Disse religionenes hellige skrifter fikk forskjellig form av lignende grunner, selv om de har samme oppgave, nemlig å opplyse sine omgivelser med sannhetens lys. Men når en lampe blir tent som gir et langt sterkere lys enn den gamle lampen, da er den gamle lampens oppgave avsluttet. Som allerede nevnt mangler de forskjellige religioner i dag den nødvendige kraft til å lede det moderne menneske ut av «dødens mørke dal» slik at det kan bli omgitt av livets strålende lys. Derfor må nå en «ny sannhet» åpenbares, som utstråler et nytt og sterkere lys. Helt i tråd med dette nevner flere skriftsteder at en «ny sannhet» skal bli gitt oss. (Se del 1, 3. kapittel, seksjon 5)

Les videre fra innledningskapittelet