Innledning 2016-08-07T23:49:27+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Innledning

Alle mennesker gjør sitt beste for å bli lykkelige og unngå en ulykkelig tilværelse. Menneskets streben etter en stadig større lykke kommer fundamentalt sett til uttrykk i alt fra små ting som skjer i et individs liv, til store begivenheter som påvirker den historiske utvikling. Hva er det da som gjør oss lykkelige?

Vi føler oss alle glade når vi får det vi trakter etter (ønsker oss), eller når vi når våre mål. Uttrykket «trakte etter» blir imidlertid ofte ikke forstått i sin opprinnelige betydning. Slik verden er i dag, har det vi trakter etter, en tendens til å være noe ondt, og ikke noe godt. Ønsker som avler ondskap, kommer ikke fra vårt opprinnelige sinn. Det opprinnelige menneskesinnet vet utmerket godt at slike ønsker fører til et ulykkelig liv. Derfor forkaster vårt opprinnelige sinn ønsker som fører til ondskap, og sier ja til det gode vi vil. Selv med livet som innsats streber vi mennesker etter en lykke som vårt opprinnelige sinn gleder seg over. Menneskets liv er som å famle seg fram på en utmattende vei, der vi kjemper oss gjennom «dødens» mørke og søker etter livets lys.
Er det mulig at vi mennesker kan oppleve en lykke som gjør vårt opprinnelige sinn glad, ved å trakte etter det som er galt? Hver gang man tilfredsstiller sine onde ønsker, får man dårlig samvittighet og føler seg elendig til sinns. Foreldre lærer ikke barna sine ondskap. Livsveiledere lærer ikke sine elever noe som ikke er av det gode. Det ligger i menneskets opprinnelige natur, en natur vi alle har, å hate ondskap og ønske å fremme godhet.

Les videre fra innledningskapittelet