Tosidig hensikt 2016-11-24T13:02:04+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

3. Skapelseshensikten

3.4. Skaperverket er en sammensatt helhet med tosidig hensikt

    Likesom alt i skaperverket består av to deler, en indre natur og en ytre form, er også skaperverkets hensikt tosidig. Alt har en indre natur med egen hensikt og en ytre form med egen hensikt. Den indre naturs hensikt er det samme som helhetens hensikt, og den ytre forms hensikt er den individuelle hensikt. Helhetens hensikt eksisterer ikke kun for hvert enkeltmenneske, men innebærer at hvert individ bidrar til å bevare og utvikle helheten. Den individuelle hensikt derimot er rettet mot bevaringen, styrkingen og utviklingen av individets eksistens. Menneskets individuelle hensikt er å utvikle og opprettholde sin individuelle eksistens. På den annen side har våre liv en hensikt som er rettet mot helheten – å bidra til de grupperinger vi tilhører, dvs. våre familier, lokalsamfunn og nasjoner.
Ikke bare vi mennesker, men alt, fra universet som helhet til de minste elementærpartikler, har en tosidig hensikt. Den individuelle hensikt og helhetens hensikt er ikke uavhengige av hverandre. De eksisterer i et årsak-virkning-forhold og er gjensidig avhengige av hverandre.
Helhetens hensikt har også indirekte som mål å forbedre individets situasjon. På den annen side: Ved at den individuelle hensikt forbedrer individets omstendigheter, kan helhetens hensikt på en reell måte bli den høyeste hensikt. Derfor kan den individuelle hensikt ikke eksistere atskilt fra helhetens hensikt. Helhetens hensikt kan heller ikke eksistere uten at den garanterer den individuelle hensikt. Slik, gjennom sin tosidige hensikt, kan skaperverket beskrives som en svær helhet med to forskjellige slags hensikter, som utfyller hverandre og er gjensidig avhengige av hverandre. Derfor kaller vi skaperverket en sammensatt helhet med tosidig hensikt.
Det høyeste aspekt av helhetens hensikt for alle skapte ting er å gi glede til mennesket. Hvis vi nå regner mennesket med i skaperverket, får dets helhetshensikt en enda høyere natur. Helhetens hensikt for mennesket og alle skapte ting blir da å gi glede til Gud.

Les videre