Sfæren med Guds direkte styre 2016-11-24T13:01:58+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

4. Skapelsesprosessen og vekstperioden i skaperverket

4.2. Vekstperioden i skaperverket

4.2.3. Sfæren med Guds direkte styre

    Etter å ha gått gjennom sin vekstperiode og nådd en fullkommen modenhet, blir mennesket veiledet direkte av Gud som den konkrete responderende part i sitt forhold til den fullkomne Gud. Mennesket ble skapt for å ha et levende forhold til Guds hjerte. Det er i sfæren med hans direkte styre at menneskets hjerte blir ett med Guds hjerte i kjærlighet. Da blir man styrt av kjærlighet. Når du når en fullkommen modenhet, kommer du inn i sfæren med Guds direkte styre, som er fullkommenhetens sfære.
Idet menneskets sinn og kropp med Gud som sentrum blir fullstendig ett med hverandre, oppfyller vi hensikten med fire posisjoner på det individuelle plan. Da kan også mann og kone, med Gud som sitt sentrum, opprette grunnlaget med fire posisjoner på familieplan. Således er sfæren med Guds direkte styre også en fullkommen sfære der hensikten med å skape mennesket er oppfylt.
Gud skapte hele skaperverket for mennesket, og for at vi skulle forvalte alle skapte ting. Et fullkomment menneske, som har Gud som sitt sentrum, får råderett over skaperverkets fullkomne ting. Dette er menneskets direkte forvalteransvar for det øvrige skaperverk. Gud styrer alle de skapte ting gjennom fullkomment modne mennesker.

Les videre