Opprinnelse-deling-forening-prosessen 2017-02-25T21:51:00+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

2. Den universelle urkraft, gi-og-få-forhold og grunnlaget med fire posisjoner

2.3. Opprinnelse-deling-forening-prosessen som basis for hensikten med tre handlingsobjekter og grunnlaget med fire posisjoner

2.3.1. Opprinnelse-deling-forening-prosessen

    De to aspektene ved Gud, skaperverkets usynlige handlingssubjekt, sin tosidige natur skiller lag [10] i skapelsesprosessen, slik at skaperverket, Guds substansielle handlingsobjekt, består av komplementære skapninger eller deler, som eksisterer i gjensidige forhold til hverandre. Hele skaperverket består derfor av handlingssubjekt- og handlingsobjektdeler. Gjennom den universelle opprinnelige energi danner disse i første omgang et felles grunnlag med hverandre, før de begynner å etablere et gi-og-få-forhold. Et slikt felles grunnlag, stadiet før gi-og-få, blir mulig og kan dannes når handlingssubjekt og -objekt begge legger vekt på helhetens hensikt i stedet for sine individuelle hensikter. Når handlingssubjekt og -objekt har et gi-og-få-forhold, blir de ett. De danner på den måten en forent, ny enhet, som blir et nytt handlingsobjekt for Gud.
Denne forente enheten er den substansielle virkeliggjørelse av helhetens hensikt, som handlingssubjekt og -objekt har i fellesskap. Den forente enheten er resultatet eller frukten av den effekt på handlingssubjekt-handlingsobjekt-forholdet som hensiktselementet innen den universelle urkraft har. Derfor bruker vi uttrykket «opprinnelse-deling-forening-prosessen» for å beskrive utviklingsstadiene eller utviklingsforløpet til den energi som begynner i Gud (opprinnelsen), og som deretter deler seg, for så å skape en forent, ny enhet.

Les videre

Fotnoter:

10) Et eksempel på dette er hvordan mennesket ble skapt. Guds maskuline og feminine attributter er helt forent i Gud.  Når et menneske blir til, blir det enten en mann (som et uttrykk for Guds maskulinitet) eller en kvinne (som et uttrykk for Guds femininitet).  På denne måten kan vi si at de to aspektene ved Guds tosidige natur skiller lag i skapelsesprosessen.