Hvordan oppstår glede 2016-11-24T13:02:05+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

3. Skapelseshensikten

3.2. Hvordan oppstår glede?

Tenk over hvordan vi føler glede. Glede blir ikke skapt av et enkeltmenneske alene, men bare når vi har et forhold til noe som gjenspeiler vår egen natur. Glede føles ved den stimulans den initierende part føler når ens egen natur blir gjenspeilt i et vesen man har et forhold til. Et slikt vesen kan være synlig eller usynlig.
    En maler føler for eksempel glede når han har et forhold til en stimulerende visjon eller idé, og også når hans visjon eller idé blir til et substansielt bilde. Glede oppstår som et resultat av den stimulans som føles fra det man har et forhold til, når det gjenspeiler malerens indre natur og ytre form. Så lenge det man har et forhold til, forblir en idé, er stimulansen fra det selvsagt ikke substansiell. Derfor er gleden vi føler heller ikke substansiell. En kunstner kan føle glede over en inspirasjon eller idé han får. Den gleden er likevel ikke så fullkommen som den gleden kunstneren opplever når det avsluttede verk, som uttrykker inspirasjonen, står foran ham. Vi får sterkest stimulans og glede når det vi har et forhold til, er noe konkret eller synlig. Denne egenskapen ved mennesket kommer fra Gud. Slik kan vi forstå at Gud føler glede når han ser sin opprinnelige indre natur og opprinnelige ytre form gjenspeilt i sitt skaperverk.

Les videre