Hensikten med tre handlingsobjekter 2017-05-28T17:56:10+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

2. Den universelle urkraft, gi-og-få-forhold og grunnlaget med fire posisjoner

2.3. Opprinnelse-deling-forening-prosessen som basis for hensikten med tre handlingsobjekter og grunnlaget med fire posisjoner

2.3.2. Hensikten med tre handlingsobjekter

Når hver av de fire posisjoner – opprinnelse, handlingssubjekt, handlingsobjekt og deres resulterende forente enhet – inntar handlingssubjektposisjon overfor de andre tre, blir et grunnlag med tre handlingsobjekter [11] dannet ved hjelp av den universelle urkraften. Hvert handlingssubjekt blir så, gjennom gi-og-få, forent med sine tre handlingsobjekter. Hensikten med tre handlingsobjekter, som hvert av handlingssubjektene har, blir da oppfylt.
Som det allerede er blitt forklart, kan ikke fundamentet for hvert enkelt vesens eksistens opprettes av dette vesenet alene. Eksistensgrunnlaget er kun opprettet når et vesen har (etablerer) ideelle handlingsobjekter eller -subjekter. Dette er selve hensikten med ethvert vesens gi-og-få. Det betyr derfor at et vesen i handlingssubjektposisjon står på et fullkomment eksistensgrunnlag når det gjennom gi-og-få har tre ideelle handlingsobjekter. Når et vesen oppfyller hensikten med tre handlingsobjekter, står det i en posisjon hvor det oppfyller hensikten med sin egen eksistens.
Sentrert om Gud ville Adam og Eva hver for seg ha blitt fullkomne som individuelle legemliggjørelser av Guds natur, for så å bli mann og kone og få barn som ville ha vært levende, legemliggjorte uttrykk for godhet. Da ville en ideell familie ha blitt opprettet. I denne familien, sentrert om Gud, ville Adam, Eva og barna deres alle ha oppfylt hensikten med tre handlingsobjekter. Hver av dem ville alltid ha satt Gud i en posisjon som det første handlingsobjekt blant de tre. Det vil si at det delte handlingssubjektet og -objektet [12] samt den forente enheten de produserer, alltid må sette Gud i en posisjon som første handlingsobjekt blant sine tre handlingsobjekter. Når det skjer, er alle vesener harmonisk forent med Guds hensikt med universet [13] og helhetens formål.

Les videre

Fotnoter:

11) I uttrykk som «hensikten med tre (handlings)objekter» og «grunnlag med tre (handlings)objekter» blir ordet «(handlings)objekt» brukt i en litt forskjellig betydning fra uttrykk som «subjekt-objekt-forhold».  I sistnevnte uttrykk beskriver ordet «(handlings)objekt» et vesen eller en ting som er objekt overfor et handlingssubjekt.  I uttrykket «hensikten med tre handlingsobjekter» blir ordet «handlingsobjekt» brukt om de tre andre posisjonene som et handlingssubjekt forholder seg til innen grunnlaget med fire posisjoner.

12) Det delte handlingssubjektet og -objektet henviser til trinn to (deling) i opprinnelse-deling-forening-prosessen.  Hele skaperverket består av komplementære skapninger (deler) med et gjensidig forhold til hverandre. Derfor kan vi si at alle deler av Guds skaperverk eksisterer i (handlings)subjekt-(handlings)objekt-forhold.

13) Når et vesen setter Gud i en posisjon som første handlingsobjekt, betyr det at «Gud blir sentrum for dette vesenets eksistens».  Da vil dette vesenet oppfylle hensikten som Gud skapte det for.  Når alle vesener som utgjør Guds skaperverk, oppfyller den hensikt Gud skapte dem for, blir således Guds hensikt med universet realisert.