Det fysiske jeg 2016-11-24T13:01:58+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

5. Den usynlige konkrete verden og den synlige konkrete verden med mennesket som sentrum

5.3. Forholdet mellom det åndelige jeg og det fysiske jeg

5.3.1. Menneskets struktur og funksjon

5.3.1.1. Det fysiske jeg

    Det fysiske jeg består av det fysiske sinn og den fysiske kropp. Det fysiske sinn er subjektdelen av det fysiske jeg og kontrollerer de fysiologiske funksjonene for eksistens, formering og handling. Det fysiske sinn kontrollerer de instinktive funksjoner som vår appetitt og det seksuelle behov. Den fysiske kroppen består av forskjellige organer, muskler og ben. For at menneskets fysiske jeg skal vokse og holde seg ved god helse, må det ha luft og sollys, som er næringsstoffer med en positiv (yang) natur, og forskjellig slags mat og drikke, som er næring med en negativ (yin) natur. Det fysiske jeg gir vitalitetselementer til det åndelige jeg.

Les videre