Det åndelige jeg 2017-02-25T22:18:29+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

5. Den usynlige konkrete verden og den synlige konkrete verden med mennesket som sentrum

5.3. Forholdet mellom det åndelige jeg og det fysiske jeg

5.3.1. Menneskets struktur og funksjon

5.3.1.2. Det åndelige jeg

Det åndelige jeg, som kan oppfattes gjennom våre åndelige sanser, ble skapt for å være subjekt for det fysiske jeg. Mange spør seg hva som skjer med det åndelige jeg ved den fysiske død. Forsvinner ånden som røyk når den atskilles fra det fysiske jeg? Er det bare en ånd som forlater det fysiske jeg? Går den til den åndelige verden med en konkret form? Hvis den går til den åndelige verden, smelter den da bare sammen med Gud, eller opptar den en bestemt plass i den åndelige verden? Hvis det siste er tilfelle, hvordan ser da ånden ut?

Ifølge Enhetsprinsippene har hvert enkelt menneske sin egen individuelle ånd eller sjel, på samme måte som det har sitt eget karakteristiske fysiske jeg. Den individuelle ånd eller sjel kalles det åndelige jeg. Dets vanlige utseende er identisk med utseendet til dets fysiske jeg. Det åndelige jeg kan også kommunisere direkte med Gud etter at det er blitt fullkomment. Etter at det forlater kroppen ved døden, lever det åndelige jeg i evighet i den åndelige verden. Menneskets ønske om et evig liv kommer nettopp fra vårt åndelige jeg’s evige natur. Det åndelige jeg består av et åndelig sinn og en åndelig kropp. Det åndelige sinn er kjernen i det åndelige jeg og kontrollerer menneskets evige liv, kjærlighet og idealer. Det er vårt åndelige sinn som får oss til å leve et verdifullt liv og søke sannhet, skjønnhet og kjærlighet. Det åndelige sinn er essensen av det åndelige jeg. Det er handlingssubjekt overfor den åndelige kroppen og er det stedet hvor Gud kan bo. Det åndelige legemet er kroppen til det åndelige jeg, på samme måte som den fysiske kroppen er kroppen til det fysiske jeg.
    Det åndelige jeg trenger næring for at det skal vokse og bli fullkomment. De positive (yang) næringsstoffene for det åndelige legemet kaller vi livselementer [28]. De kommer fra Gud og er de grunnleggende elementer som utvikler hjertet i en person og utvikler ham eller henne til et substansielt, sant menneske. På den annen side trenger det åndelige jeg også negative (yin) næringsstoffer for sin åndelige vekst. Disse kaller vi vitalitetselementer [29], og de kommer fra det fysiske jeg. Når det fysiske jeg handler i samsvar med Guds ord, produserer det gode vitalitetselementer, som gjør at det åndelige jeg vokser. I tillegg til å motta vitalitetselementer fra det fysiske jeg, gir det åndelige jeg det vi kaller åndselementer til det fysiske jeg. Åndselementer er de elementer som gir glede og styrke til det fysiske jeg.

Les videre

 

Fotnoter:

28) Livselementer består av sann kjærlighet, sannhet og en god åndelig atmosfære. Det er interessant å merke seg visse paralleller mellom de elementene det fysiske jeg trenger, og elementene det åndelige jeg har behov for. Det fysiske jeg trenger varme, mens det åndelige jeg trenger kjærlighet. Det fysiske jeg trenger lys og det åndelige jeg sannhet. Det fysiske jeg trenger luft og det åndelige jeg en god atmosfære. Se for øvrig seksjon 5.3.1.3 Forholdet mellom det åndelige jeg og det fysiske jeg.

29) Vitalitetselementer er den åndelige energien vi får fra våre handlinger. Hvis våre handlinger er gode, får vi gode vitalitetselementer. Men hvis våre handlinger er selviske og onde, får vi dårlige vitalitetselementer. Se seksjon 5.3.1.3 Forholdet mellom det åndelige jeg og det fysiske jeg.