Den universelle urkraft 2016-05-28T19:35:35+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

2. Den universelle urkraft, gi-og-få-forhold og grunnlaget med fire posisjoner

2.1. Den universelle urkraft

Gud er evig, selveksisterende og absolutt. Han eksisterte før tid og rom og er hevet over tid og rom. Som Gud sa til Moses i 2. Mos 3,14: «JEG ER DEN JEG ER.»  I lys av dette kan vi forstå at den grunnleggende kraft for hans eksistens også må være evig, selveksisterende og absolutt. Denne opprinnelige kraften ble ikke skapt, men har eksistert i Gud fra begynnelsen av, hevet over tid og rom. Denne kraften kalles den universelle urkraft og er den grunnleggende kraft i Gud, Skaperen. Den er også den grunnleggende kraft i skaperverket – kraften som Gud utruster hvert vesen, eller hvert konkrete individuelle sannhetsuttrykk med, når det blir skapt som hans konkrete handlingsobjekt.

Les videre