Den tredje velsignelsen 2017-02-25T22:11:13+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

3. Skapelseshensikten

3.3.3. Den tredje velsignelsen

    Guds tredje velsignelse er at mennesket utvikler sitt herredømme over hele det øvrige skaperverk til fullkommenhet. For at Gud skal føle glede, må også vi mennesker som er ment å ha et levende forhold til hans hjerte, stadig erfare glede i våre liv. Derfor skapte Gud det øvrige skaperverk som noe som responderte på mennesket for å gi mennesket glede. Siden det øvrige skaperverk substansielt gjenspeiler menneskets indre natur og ytre form, er alle skapte ting også substansielle vesener vi mennesker kan ha et forhold til. Man kan av den grunn føle substansiell glede gjennom den stimulans de gir.
Før Gud skapte de første mennesker, skapte han det øvrige skaperverk med mennesket som mønster. Derfor finner vi dyrenes struktur, funksjon og karakteristiske trekk igjen i mennesket. Mennesket har i tillegg plantenes og mineralenes struktur og karakteristiske trekk. Siden alle skapte ting gjenspeiler menneskets indre natur og ytre form, kan vi elske alle skapte ting og føle glede fra den stimulans de gir. Når mennesket oppretter et kjærlighetsherredømme over det øvrige skaperverk og føler glede fra det, da er Guds tredje velsignelse oppfylt.
Den verden hvor de tre velsignelser er realisert, er den ideelle verden hvor Gud og mennesket, og mennesket og universet, er i fullstendig harmoni. Guds rike på jorden er en slik verden. Som det vil bli forklart mer fullstendig senere, ble mennesket skapt for å leve i Guds rike på jorden i fullstendig enhet med Gud, kilden til liv og godhet. Når det fysiske jeg dør etter et slikt liv her på jorden, vil menneskets åndelige jeg forlate dets fysiske jeg og gå over i den åndelige verden [20]. Der vil det leve evig i Guds rike, i Guds fullkomne kjærlighetsherredømme.
    Guds rike ligner en person som har oppnådd fullkommenhet. Menneskesinnets instrukser blir sendt til hele kroppen gjennom sentralnervesystemet. Kroppens forskjellige deler, enten de er i bevegelse eller i ro, fokuseres derfor på én hensikt, helhetens hensikt. I Guds rike vil på samme måte Guds vilje bli formidlet på en naturlig måte til alle hans barn gjennom Sanne foreldre [21], menneskehetens sanne forfedre [22]. Slik vil alle mennesker og ting, enten de er i bevegelse eller i ro, bli en harmonisk verden i samsvar med Guds ideal. På samme måte som ingen del av kroppen vil gjøre opprør mot sentralnervesystemet, vil heller ikke det fullkomne mennesket føle fiendskap overfor, eller gjøre opprør mot, Guds kjærlighetsherredømme. En slik verden vil være helt fri for konflikter og kriminalitet.

Les videre

Fotnoter:

20) Se samme kapittel, seksjon 5. På samme måte som mennesket består av et usynlig sinn og en synlig kropp, består universet av en usynlig, åndelig verden og en synlig, fysisk verden.

21) Selv om Adam og Eva feilet i å bli menneskehetens Sanne foreldre, har Gud aldri gitt opp sitt ønske om å realisere idealet med Sanne foreldre. Derfor har Gud arbeidet gjennom hele menneskets historie, slik at dette idealet en gang kan bli opprettet her på jorden.

22) Guds opprinnelige vilje var at Adam og Eva skulle ha blitt menneskehetens Sanne forfedre, slik at alle deres etterkommere ville ha blitt født inn i en sann arvelinje.  Som vil bli forklart nærmere i 2. kapittel, Menneskets fall, ble imidlertid den første mann og kvinne til falske forfedre, slik at Satan opprettet en falsk arvelinje gjennom dem.  Når det ovennevnte idealet med Sanne foreldre en gang blir opprettet her på jorden, vil alle mennesker da kunne bli gjenfødt og bli del av den sanne arvelinje som Gud lengter etter å realisere. Alle de mennesker som har levd her på jorden, må også bli født på ny og få Sanne foreldre. Derfor kan vi si at menneskeheten må begynne på nytt, få en ny, sann arvelinje, gjennom Sanne foreldre som da blir de nye, Sanne forfedrene til en god menneskehet.