Den andre velsignelsen 2017-02-25T22:09:31+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

3. Skapelseshensikten

3.3.2. Den andre velsignelsen

    Guds andre velsignelse er å skape fullkomne, ideelle familier. Adam og Eva skulle ha oppnådd individuell fullkommenhet og så blitt mann og kone og fått barn med en god natur. De ville da ha dannet en syndfri familie. Dette gudssentrerte grunnlaget med fire posisjoner på familienivå ville ha oppfylt Guds andre velsignelse.
Etter å ha utviklet seg til fullkommenhet gjennom Guds vertikale kjærlighet, for deretter å bli mann og kone, ville Adam og Eva fullstendig ha virkeliggjort Guds horisontale kjærlighet [18]. Det er en stor velsignelse fra Gud å kunne få barn etter å ha oppfylt Guds horisontale kjærlighet. Grunnen er at når man får barn, kan man føle en tilsvarende vertikal kjærlighet som den Gud føler overfor mennesket.
Hvis Adam og Eva hadde nådd fullkommenhet og dannet den første sanne familie og fått barn med en god natur, ville de ha blitt menneskehetens Sanne far og Sanne mor, sentrert om Gud. De ville ha blitt de evige Sanne foreldre og Sanne forfedre til hele menneskeheten og ville ha opprettet Guds rike. Den grunnleggende enhet i Guds rike er sanne familier – det fundamentale grunnlaget med fire posisjoner.
Sanne familier er det grunnleggende fundament for Guds vertikale og horisontale kjærlighet og det som på en fullkommen måte kan respondere på Guds hjerte. Med sanne familier som fundament ville sanne samfunn, sanne nasjoner og en sann verden ha blitt realisert. Det er Guds vilje. Hvis Adam og Eva hadde utviklet en slik familie og en slik verden, ville det ha blitt Guds rike på jorden [19].

Les videre

Fotnoter:

18) Horisontal kjærlighet hører til horisontale forhold.  Slike forhold er forhold mellom mennesker på noenlunde samme nivå eller med lignende posisjon, f.eks. mann og kone, brødre og søstre, venner, naboer, kolleger, osv.

19) Som forklart i innledningen til denne boka, kaller vi den ideelle verden som Gud ville opprette her på vår klode, Guds rike på jorden. Mennesket var skapt for å leve i Guds rike i sitt fysiske liv.  Deretter skulle dets åndelige jeg gå over i Guds rike i den åndelige verden for å leve der i evighet.