De tre stadier i vekstperioden 2016-08-21T07:11:42+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

4. Skapelsesprosessen og vekstperioden i skaperverket

4.2. Vekstperioden i skaperverket

4.2.2. De tre stadier i vekstperioden

Hele Guds skapelsesarbeid foregikk i tre stadier: «kveld», «natt» og «morgen». I enhver skapelsesprosess blir grunnlaget med fire posisjoner opprettet gjennom de tre trinnene opprinnelse, deling og forening. Dette er grunnen til at vekstperioden består av tre stadier: formingsstadiet, vekststadiet og fullførelsesstadiet. Derfor når alle vesener fullkommenhet ved å gå gjennom disse stadiene, som til sammen utgjør vekstperioden.
Vi finner flere eksempler på tallet tre i naturen: tre riker: dyreriket, planteriket og mineralriket; materiens tre tilstander: fast stoff, væske og gass. De fleste dyr består av tre deler: hode, kropp og lemmer. De fleste planter består av tre deler: røtter, stamme og blader. Jorden består av tre lag: skorpe, mantel og kjerne.
Fordi det falt, gikk ikke mennesket gjennom de tre stadiene i vekstperioden. Siden Bibelen er Guds ord for å gjenoppreise det falne menneske, inneholder den mange eksempler på tallet tre: treenigheten: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd; himmelens tre stadier [25] ; de tre erkeenglene: Lucifer, Gabriel og Mikael; Adams tre sønner: Kain, Abel og Set; Noahs tre sønner: Sem, Kam og Jafet; de tre dekk i Noahs ark; Abrahams tre slags offergaver, de tre dagene med mørke i Egypt på Mose tid, de tre dagene med atskillelse fra Satan da israelittene forlot Egypt, de tre førtiårs-periodene for gjenoppreisningen av Kanaan, Jesu tretti års private liv og tre års offentlig virke, de tre vise menn og deres tre gaver til Jesus, Jesu tre hoveddisipler, de tre fristelsene, de tre bønnene i Getsemane og Jesu tre dager i graven.

Les videre

Fotnoter:

25) Se 2. Kor 12,2: «Jeg vet om et menneske i Kristus som for fjorten år siden ble rykket bort til den tredje himmel – om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det.»