Skapelsesprinsippene 2016-11-24T13:02:08+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

1. kapittel – Skapelsesprinsippene

De grunnleggende spørsmål om livet og universet kan ikke besvares fullt ut uten at vi forstår Skaperens (Guds) natur. For å forstå noe som kun er en virkning, må vi først og fremst skaffe oss innsikt i det som har forårsaket den. På samme måte kan vi si at Gud og mennesket, ja Gud og universet også, eksisterer i et slikt årsak-virkning-forhold. For å løse de fundamentale problemer når det gjelder vår viten om alle skapte vesener, det vil si mennesket samt hele det øvrige skaperverk, må vi først forstå Skaperens natur og de prinsipper han fulgte da han skapte universet. I tillegg til å forklare Gud og hovedprinsippene bak skapelsen, gir Skapelsesprinsippene oss klare svar på de fundamentale spørsmål om livet og universet.

Les videre

Se videoen «Guds tosidige natur og den skapte verden» for et resymé av innholdet i seksjon 1 med samme tittel.

Se videoen «Prinsippene Gud skapte etter» for et kort resymé av hele 1. kapittel, Skapelsesprinsippene.