Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Oppstandelse/Vi mennesker på jorden står i sentrum for Guds oppstandelsesarbeid
Vi mennesker på jorden står i sentrum for Guds oppstandelsesarbeid 2017-04-09T22:27:24+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oppstandelse

3. Guds arbeid for å bringe oppstandelse til mennesker her på jorden

3.1. Vi mennesker på jorden står i sentrum for Guds oppstandelsesarbeid

Når troende har tenkt på oppstandelse, har de alltid trodd at menneskets døde fysiske jeg skal få nytt liv når Messias kommer tilbake. Når vi imidlertid forstår de prinsippene som oppstandelse er basert på, og den egentlige betydningen av begrepet oppstandelse, da kan vi også forstå at Guds arbeid for å bringe oppstandelse først og fremst har vært basert på mennesker her på jorden. Fra menneskets synspunkt ser historien bare ut som en repetisjon av den ene generasjon etter den andre. Hvordan ser derimot Gud på menneskehetens historie? Gud arbeider for å realisere hensikten med sitt gjenoppreisningsarbeid her på jorden. Han er ikke særlig opptatt av den lange rekken av generasjoner av mennesker gjennom historien. Det viktigste for Gud er hans arbeid gjennom historien for å bringe oppstandelse, et arbeid som strekker seg over et langt tidsrom, og som har som mål å få ett «dødt» menneske, Adam, til å «stå opp» her på jorden [5].
Hvis den første stamfar, Adam, ikke hadde falt, men hadde vokst gjennom vekstperiodens tre stadier, da ville hans åndelige jeg til slutt ha blitt fullkomment. Adams åndelige jeg ville med andre ord ha utviklet seg til en hellig levende ånds nivå etter å ha vokst gjennom formånd-stadiet og stadiet der man er en levende ånd. Fordi han nå falt fra mens han var i ferd med å fullføre vekststadiet, falt hans åndelige jeg til et nivå lavere enn hva det hadde da det ble skapt. Ved at han fikk den falne erkeengelens onde natur, falt han til en svært lav og uprinsipiell [5a] sfære.

Les videre

Fotnoter:

5)  Målet med Guds gjenoppreisningsarbeid er å sende Messias for å bringe frelse til hele menneskeheten. Jesus kom som Messias for to tusen år siden. Som Det nye testamente forklarer, kom han som den «andre Adam». Jesu oppgave var å fullføre det Adam feilet i, nemlig å bli menneskehetens Sanne far.

5a) Begrepet «uprinsipiell» beskriver noe som går mot Guds prinsipper.