////Oppstandelse ved å komme tilbake til jorden i åndelig form og reinkarnasjonsteorien
Oppstandelse ved å komme tilbake til jorden i åndelig form og reinkarnasjonsteorien 2017-04-13T03:15:30+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oppstandelse

4. Arbeidet med å realisere Guds plan for oppstandelse for mennesker i den åndelige verden

4.4. Oppstandelse ved å komme tilbake til jorden i åndelig form og reinkarnasjonsteorien

For å oppfylle hele hensikten med sitt gjenoppreisningsarbeid, gir Gud en passende del av dette arbeidet til hver person han kaller, i form av en oppgave som passer for vedkommende. Hvis denne oppgaven ikke blir oppfylt på en vellykket måte innen én generasjon, må litt etter litt et fundament bli lagt slik at et lignende menneske eller en arvtaker kan stå fram, selv om det tar tid. I samsvar med hvordan Guds arbeid for å oppfylle sin hensikt utvikler seg, arver en person med en oppgave på familienivå det grunnlaget som ble lagt av den person som hadde som oppgave å legge et fundament på det individuelle plan. På samme måte overtar en som har en oppgave på verdensnivå, det grunnlaget hans forløper på det nasjonale plan la. Slik blir omfanget av denne ene delen av hele gjenoppreisningsarbeidet utvidet etter hvert over et lengre tidsrom.
Alle de som er gått til den åndelige verden uten å oppfylle sin spesielle oppgave i sitt jordiske liv, må vende tilbake i åndelig form til den samme type mennesker på Jorden, som er blitt gitt samme oppgave som den de i den åndelige verden var ansvarlig for mens de levde her i den fysiske verden. De som befinner seg i den åndelige verden, må samarbeide med sine arvtakere her på jorden, for at deres oppgave skal bli oppfylt. Hvis vi nå ser på dette som en oppgave som det tar flere generasjoner å fullføre, kan vi si at det fysiske jeg til vedkommende person på jorden også blir det fysiske jeg til det mennesket i den åndelige verden som det samarbeider med. På den måten blir mennesket her på jorden «det annet komme» til den personen i den åndelige verden som det arbeider sammen med. Når vi betrakter det hele med åndelige øyne, kan mennesket på jorden synes å være reinkarnasjonen av det mennesket i den åndelige verden som samarbeider med ham eller henne.
Nettopp dette er grunnen til at det vil stå fram mange mennesker i historiens «siste dager» som tror at de er Elia, Maitreya Buddha, Konfutse (Konfucius) eller «Oliventreet». Vi skjønner dermed at sjelevandringsteorien eller reinkarnasjonsteorien blir forfektet som et resultat av åndelige fenomener som ser ut til å bekrefte en slik tro. Mange mennesker aksepterer reinkarnasjonslæren fordi de ikke kjenner prinsippet om at man må vende tilbake til jorden i åndelig form for å oppstå.

Les videre