////Oppstandelse for mennesker i den åndelige verden
Oppstandelse for mennesker i den åndelige verden 2017-04-10T17:32:56+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oppstandelse

4. Arbeidet med å realisere Guds plan for oppstandelse for mennesker i den åndelige verden

4.1. Oppstandelse for mennesker i den åndelige verden ved at de kommer tilbake til jorden i åndelig form

Hvordan oppstår så de som nå er i den åndelige verden, de som allerede er gått bort uten å ha nådd fullkommenhet i sitt fysiske liv her på jorden? Det åndelige jeg kan verken vokse eller oppstå atskilt fra det fysiske jeg. Derfor må alle de som ikke ble fullkomne mens de hadde sitt fysiske jeg, samarbeide med mennesker her på jorden, som jo har et fysisk jeg. Ved å tilpasse seg til et menneske her på jorden får de dermed en ny sjanse til å rette på og oppfylle det de ikke greide i sitt fysiske liv. Det er grunnen til at Judas 1,14 sier angående historiens «siste dager»: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall». [9] På hvilken måte samarbeider så de som er i den åndelige verden, med oss her på jorden for å oppfylle Guds vilje? Et menneske på jorden kan gjennom bønn eller åndelige aktiviteter danne et grunnlag for kommunikasjon med en person i den åndelige verden og kan dermed bli dennes samarbeidspartner eller medhjelper. Ved å komme tilbake til jorden i åndelig form, kan en som er i den åndelige verden, på denne måten opprette et gi-og-få-forhold med det åndelige jeg til et menneske her i den fysiske verden. Gjennom et slikt samarbeid kan han eller hun eventuelt motta åpenbaringer, evnen til å profetere eller å helbrede sykdommer, ha dype og inspirerende åndelige opplevelser, se åndelig ild [10] , for å nevne noen av de fenomener den åndelige verden kan forårsake.

Les videre

Fotnoter:
9)  Den betydning som Enhetsprinsippene viser til, kommer bedre fram i flere engelsk-språklige bibeloversettelser. I King James Version er denne delen av Jud 1,14 oversatt med: «Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints.» I The Jerusalem Bible står det: «I tell you, the Lord will come with his saints in their tens of thousands.» The New American Standard Bible skriver: «Behold, the Lord came with many thousands of His holy ones». Revised Standard Version lyder: «Behold, the Lord came with his holy myriads».

10) Åndelig ild er nevnt flere steder i Bibelen. Et slikt sted er 2. Mos 3,1-6 som beskriver hvordan Gud talte til Moses fra en brennende tornebusk. I 2. Mos 24,17 leser vi: «For israelittene var Herrens herlighet å se til som en fortærende ild på fjelltoppen». Apg 2,1-4 beskriver at: «Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem».