////Hvordan de i den åndelige verden som har trodd på Gud, kan oppstå
Hvordan de i den åndelige verden som har trodd på Gud, kan oppstå 2017-04-11T22:34:30+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oppstandelse

4. Arbeidet med å realisere Guds plan for oppstandelse for mennesker i den åndelige verden

4.2. Hvordan mennesker i den åndelige verden som har trodd på Gud, kan oppstå ved å komme tilbake til jorden i åndelig form

Hvis vi tenker på hvordan Gud har arbeidet gjennom historien for å gjenoppreise verden, finner vi at de troende her på jorden kan oppleve en meget rask personlig åndelig utvikling i spesielle perioder. Tiden da Kristus kom til jorden for to tusen år siden, og tiden da han kommer tilbake i vår tids «siste dager», er begge slike perioder. I visse perioder blir Guds ord, som jo har som oppgave å gjenskape verden, uttrykt på en ny og bedre måte. Evangeliet Jesus brakte, er et eksempel på dette. Det samme kan vi si om det nye uttrykket for sannheten som Gjenkomstens Herre vil åpenbare. Slike spesielle perioder er uhyre viktige. Da har nemlig menneskets åndelige jeg muligheten til å vokse raskt og gjøre store fremskritt. Dette er helt i tråd med de prinsippene som arbeidet for å realisere Guds plan med oppstandelse er basert på.
Alle de som befant seg på Det gamle testamentes tidsalders formånd-stadium, og som kun hadde hatt Moseloven å holde seg til, kunne nå etter at Jesus var kommet, vende tilbake til jorden i åndelig form. De håpet dermed å kunne legge forholdene til rette for å være i stand til å samarbeide med de troende her i den fysiske verden. Siden Moses og Elia viste seg åndelig for Jesus og hans disipler på Forklarelsens berg (Matt 17,3), er det klart at Elia er i den åndelige verden. Likevel antydet Jesus at døperen Johannes var Elia (Matt 17,12-13; Matt 11,14). Enhetsprinsippene forklarer at dette betyr at Elia kom tilbake som Johannes. Ved at de to samarbeidet, ville Elia kunne oppfylle de oppgavene han selv ikke greide å fullføre mens han levde her på jorden. Ut fra prinsippet om at de som er i den åndelige verden, må vende tilbake til jorden i åndelig form for å oppstå, kan vi si at det fysiske jeg til døperen Johannes hadde erstattet Elias fysiske jeg.
Det står skrevet (Matt 27,52) at mange troende sto opp fra gravene da Jesus døde på korset. Også dette er et uttrykk for at mennesker i den åndelige verden kan oppstå. De som befant seg på formånd-stadiet i den åndelige verden, kom tilbake til jorden i åndelig form. Ved å samarbeide med de troende her i den fysiske verden kunne de sammen med disse bli til mennesker på stadiet der man er en levende ånd.
Det samme vil også skje i de «siste dager» når Gjenkomstens Herre kommer. De som er gått bort, og som er i paradis, dvs. stadiet der man er en levende ånd, i den åndelige verden, kan oppnå nivået der man blir en hellig levende ånd, gjennom de troende i vår fysiske verden som tror på, støtter, tjener og følger Gjenkomstens Herre. For at det skal kunne skje, må de som befinner seg på stadiet der man er en levende ånd, i den åndelige verden, samarbeide med dem som støtter Gjenkomstens Herre her på jorden. Dermed kan de høste de samme fordelene som disse og på den måten oppnå nivået der man blir en hellig levende ånd.
Hebreerbrevet 11,39-41 sier: «Alle disse [de hellige fra Det gamle testamentes tidsalder] fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovt [tillatelse til å gå inn i himlenes rike]. For Gud hadde for vår [mennesker på Jorden] skyld noe bedre [himlenes rike] i tankene; de [mennesker i den åndelige verden] skulle ikke nå fullendelsen uten oss.» Disse ord viser prinsippet bak oppstandelse for mennesker i den åndelige verden ved at de vender tilbake til jorden i åndelig form.

Les videre