////Hvordan alle andre mennesker i den åndelige verden kan oppstå
Hvordan alle andre mennesker i den åndelige verden kan oppstå 2017-04-13T03:07:25+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oppstandelse

4. Arbeidet med å realisere Guds plan for oppstandelse for mennesker i den åndelige verden

4.3. Hvordan alle andre mennesker i den åndelige verden kan oppstå ved å komme tilbake til jorden i åndelig form

De mennesker i den åndelige verden som trodde på andre religioner enn jødedommen og kristendommen da de døde, må også vende tilbake i åndelig form og samarbeide med mennesker på jorden – med dem som tilhører deres respektive religioner. Det er med dem at de lettest kan danne et felles grunnlag [11] .
Gode mennesker i den åndelige verden, som levde samvittighetsfullt mens de var på jorden, selv om de ikke levde et religiøst liv, må vende tilbake i åndelig form og samarbeide med gode mennesker her på jorden. Disse må være på et tilsvarende åndelig nivå og leve under lignende omstendigheter.
Matteus 25,41 nevner djevelen og hans engler. I dette sitatet betyr hans [djevelens] engler «både onde engler og onde mennesker i den åndelige verden». Heller ikke for onde åndelige mennesker er det noen annen måte å oppstå på enn at de kommer tilbake til jorden i åndelig form, slik at de kan høste tidsalderens fordeler. Når onde individer i den åndelige verden vender tilbake i åndelig form for å samarbeide med mennesker her i den fysiske verden, viser dette seg ved at ondskap her på jorden blir straffet. På den måten hjelper også de onde i den åndelige verden arbeidet for å realisere Guds plan for gjenoppreisningen. Onde personer i den åndelige verden kan imidlertid ikke komme ned på jorden i åndelig form etter eget forgodtbefinnende. Selv om de kommer tilbake hit, betyr det nødvendigvis ikke at de automatisk høster fordelene ved å ta del i den oppstandelse som foregår på denne måten. Før det kan skje, må Gud først la deres arbeid tjene som en straff for mennesker her på jorden for synder som disse har begått. På denne måten er det mulig å opprette en godtgjørelsesbetingelse [12] for å ta bort deres synder.

Les videre

Fotnoter:

11) Se 1. kapittel, Skapelsesprinsippene, seksjon 2.3.1., Opprinnelse-deling-forening-prosessen. Enhetsprinsippene forklarer hvordan et felles grunnlag først må opprettes før et gi-og-få-forhold kan utvikles. Et felles grunnlag (en felles, tosidig basis), stadiet før gi-og-få, blir mulig, og kan dannes, når både forholdets subjekt (initierende part) og objekt (responderende part) begge legger vekt på helhetens hensikt i stedet for sine individuelle hensikter.

12)  Se 8. kapittel, Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene, seksjon 2.2.